Loppuraportti: 80% testaajista suosittelee Rauta suusuihketta kaverilleen!

img

Testing Labin 30 hengen puolueeton testiryhmä sai käyttöönsä 3 kuukauden ajaksi NordicHealth Rauta suusuihkeen. Testiryhmään kuuluvat henkilöt ovat monipuolisesti eri lajeja harrastavia liikkujia ja urheilijoita. Lajeista löytyvät mm. kuntosali, ryhmäliikunta, crossfit, juoksu, pyöräily, hiihto, uinti, triathlon ja palloilu. Testijakson alussa testiryhmäläisillä oli yleisesti väsymystä ja uupumusta sekä ongelmia aamuheräämisessa ja normaalia suurempi unentarve.

Tulokset

100% testaajista piti Rauta suusuihketta vatsaystävällisenä

80% testaajista suosittelee Rauta suusuihketta kaverilleen

Kolmestakymmenestä testaajasta 24 olivat tyytyväisiä rautasuihkeeseen ja he myös suosittelisivat tuotetta kaverille. Testaajat olivat erityisesti tyytyväisiä Rauta suusuihkeen helppokäyttöisyyteen, vatsaystävällisyyteen ja toimivuuteen. 6 testaajaa koki, että rautasuihkeella ei ollut heille vaikutusta. Kahdella heistä ferritiini-arvot olivat testijakson alussa viitearvojen (10-150) alapuolella ja kahdella testaajalla hemoglobiini oli alarajan (117) alapuolella. Kahdella testaajista oli rauta-arvot lähtötilanteessa kunnossa.

Ei minkäänlaisia vatsaoireita

Testijakson alussa 20 testaajaa kertoi saaneensa rautavalmisteista vatsavaivoja ja yli puolet heistä oli käyttänyt nestemäistä rautavalmistetta. 100% testaajista koki Rauta suusuihkeen vatsaystävällisenä.

Suusuihkeen päivittäinen käyttö ei aiheuttanut kovaa tai löysää vatsaa ja tämä oli erityisen positiivinen yllätys herkkävatsaisille testaajille sekä testaajille, joille muut (myös nestemäiset) rautavalmisteet olivat aiheuttaneet pahojakin vatsavaivoja. Rauta suusuihke ei aiheuttanut minkäänlaisia vatsaoireita.

Vatsaystävällisyyden lisäksi testaajat olivat erityisen tyytyväisiä tuotteen imeytyvyyteen sekä siihen, että suihkeen pystyi ottamaan milloin tahansa, ruokailuja miettimättä. Myös tuotteen makua pidettiin miellyttävänä.

Helpotusta aamuheräämiseen

Suurella osalla testaajista Rauta suusuihkeen käyttö helpotti aamuheräämistä. Yleisesti testaajat kokivat testijakson aikana, että torkuttamiselle ei ollut aamuisin tarvetta tai sen määrä väheni. Osa testaajista koki olonsa heti aamulla paljon pirteämmäksi. Unentarve väheni osalla testaajista ja toiset heräsivät pirteinä jo ennen herätyskelloa, mikä ei olisi mitenkään ollut mahdollista ennen rauta suusuihkeen käyttöä.

Väsymys väheni ja energisyys lisääntyi

Testaajat, joilla väsymys väheni, huomasivat sen vähentyneen seuraavista asioista:

– Pirteämpi olo

– Energisempi olo, enemmän virtaa ja olo on vetoisampi

– Saa enemmän asioita aikaan arjessa / Saa yleensäkin asioita aikaiseksi arjessa

– Ei tarvetta päiväunille

– Iltapäivän tuoma väsymys on vähentynyt/poistunut

– Päivän päätteeksi kotiin palatessa ei tarvinnut heti ensimmäisenä mennä lepäämään

– Parantunut jaksaminen läpi koko päivän ja aina iltaan asti

– Arjen kuormituksen kasvamisella ei ollut muutosta jaksamisessa huonompaan suuntaan

– Lisäksi positiivisia havaintoja syvän voimattomuuden ja väsymyksen tuntemusten vähentymisessä

Osa testaajista koki vireystilan säilyvän hyvänä kokopäivän ja arki oli energisempää myös työpäivän jälkeen. Vireyden lisääminen näkyi liikunnan ja harrastusten aloittamisessa ja arjenaskareisiin oli helpompi tarttua. Jaksaminen lisääntyi myös pidempikestoisissa ja fyysisissäkin askareissa sekä kestävyysharjoittelussa Rauta suusuihkeen aloittamisen jälkeen.

Iloa liikkumiseen ja tehoa suorituskykyyn

Osa testaajista sai takaisin innon liikkumiseen ja he kokivat, että Rauta suusuihkeen käytöstä oli hyötyä liikunnan mielekkyyteen ja aloittamisen helpottumiseen. Kuntoilijat kokivat testijakson aikana jaksavansa liikuntasuorituksissa paremmin ja pidempään. He eivät myöskään väsyneet suorituksen aikana kuten aikaisemmin. Kovakuntoiset testaajat huomasivat positiivisia vaikutuksia liikuntasuorituksen suorituskykyyn, tehotreenien läpiviemiseen ja treenin tehostumiseen treenitehojen parantumisen myötä.

Parempi keskittymiskyky ja sykkeen madaltuminen

Rauta suusuihkeen käytön myötä osa testaajista huomasi myös keskittymiskyvyn parantuneen ja jaksavansa keskittyä paremmin paperitöihin. Keskittymiskyky säilyi myös parempana myös iltapäivällä, jolloin keskittymisvaikeudet sekä väsymys ovat olleet normaalisti suurimmillaan.

Testaajien omien tuntemusten sekä jatkuvan, ranteesta tapahtuvan sykeseurannan mukaan sykkeet eivät nousseet yhtä korkealle levossa tai kevyessä rasituksessa, kuin testijakson alussa.

Testaajat huomasivat myös hengästyvänsä esimerkiksi portaissa aikaisempaa vähemmän ja syke madaltui myös kevyessä rasituksessa, levossa ja kävelyssä.

Rauta suusuihke – Euroopan Paras uusi tuote 2018

Uuniomenan makuinen, tutkitusti ylivertaisesti posken limakalvolta verenkiertoon imeytyvä Rauta suusuihke valittiin saapuessaan Euroopan parhaaksi uudeksi terveystuotteeksi vuonna 2018. Monia palkintoja voittanut Rauta suusuihke on vatsaystävällinen ja nostaa nopeasti elimistön rauta-arvoja.

Rauta auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Rautasuihke ei aiheuta ummetusta ja on erittäin vatsaystävällinen.

Lähde: Testing Lab - loppuraportti

Tilaa uutiskirje
×