Totta vai tarua?

 

Onko vahvin aina paras? Tähän ja muihin usein kysyttyihin kysymyksiin vastaa proviisori, biokemisti Kim Nummila.

 

Tarjolla on monenlaisia suihkeita. Ovatko kaikki samanlaisia?

Eivät ole. Myynnissä on useita erilaisia suihkeita, jotka usein päällisin puolin sisältävät samoja ravintoaineita. Paitsi ravintoaineiden kemiallinen muoto, myös suihkeissa käytetyt apuaineet ja suihkeliuoksen koostumus vaikuttavat olennaisesti niiden imeytymiseen ja siten siitä saatavaan terveyshyötyyn. Nordic Health™ -suihkeiden koostumus on suunniteltu siten, että imeytyminen on paras mahdollinen kaikkien ravintoaineiden osalta. Valmiin suihkeen imeytyminen on myös tutkittu vapaaehtoisten koehenkilöiden avulla, jolloin voidaan olla varmoja sen toimivuudesta

 

Haluan aina mahdollisimman vahvan ravintolisän. Eikö se olekaan aina paras?

Ei ole. Tablettimuotoisiin ravintolisiin on usein sisällytetty kaikki mahdolliset ravintoaineet ja mahdollisimman suurina annoksina. Monet hivenaineet kilpailevat samasta imeytymisreitistä keskenään ja vain pieni osa tabletin sisältämistä ravintoaineista pääsee imeytymään. Vahvuuden sijaan terveydestään huolehtivan asiakkaan tulisi kysyä nimenomaan valmisteiden imeytymisestä ja onko sitä asiaa tutkittu valmistajan toimesta. Elimistöön imeytyvä määrä on Nordic Health™ -suihkeista tutkitusti hyvä, jolloin ravintoaineita ei tarvitse syödä ylisuurina annoksina turhan takia.

 

Ihosta puhutaan usein läpäisyesteenä. Voivatko ihosuihkeiden aineet todella imeytyä ihon läpi?

Kyllä voivat. Ihoa on totuttu virheellisesti pitämään läpäisemättömänä esteenä ulkoisille aineille. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole. Nordic Health™ -magnesiumsuihkeiden sisältämä magnesiumkloridi sekä muut tehoaineet imeytyvät ihonalaiseen kudokseen nopeasti laukaisten esimerkiksi kivuliaat lihaskrampit muutamassa minuutissa. Käynnissä olevissa tutkimuksissa iholle annosteltu magnesiumsuihke näyttäisi voivan riittää koko kehon magnesiumtarpeen tyydyttämiseen, jos suolistoimeytyminen on esimerkiksi sairauden tai käytössä olevien lääkkeiden vuoksi häiriintynyt.

 

Miksi suihke annostellaan suun limakalvolle? Onko siitä jotakin erityistä hyötyä?

Kyllä on. Vitamiinien ja hivenaineiden annostelu suun limakalvolle on sangen uusi asia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suun limakalvo ja etenkin posken limakalvo on erityisen hyvä ravintoaineiden annosteluun. Ravintoaineet imeytyvät oikein suunnitellusta Nordic Health™ -suihkeesta nopeasti suoraan laskimoverenkiertoon ja silloin nekin henkilöt, joilla on ravintoaineiden imeytymistä haittaava lääkitys tai tulehduksellinen suolistosairaus, voivat varmistaa ravintoaineiden luotettavan ja nopean imeytymisen suusuihkeen avulla.

 

B12-vitamiinivalmisteissa vitamiini voi olla syanokobalamiinia tai metyylikobalamiinia. Onko näillä elimistön kannalta eroa?

Kyllä on. Syanokobalamiini on B12-vitamiinin synteettinen muoto, josta elimistö joutuu muokkaamaan sitten toimivan, vitamiinin aktiivisen muodon eli metyylikobalamiinin. Tässä prosessissa vapautetaan myös molekyylissä kiinni oleva syanidi-ioni, joka häiritsee elimistön normaalia energiantuotantoa. Suurina pitoisuuksina syanidi-ioni on tappava myrkky. Metyylikobalamiini on B12-vitamiinin luonnollinen, elimistössä toimiva muoto, jonka on osoitettu imeytyvän erinomaisesti Nordic Health™ -suusuihkeesta.

 

Kaikkia tuotteita markkinoidaan aina hyvin imeytyvinä – ovatko ne sitä oikeasti?

Eivät ole. Monia tuotteita mainostetaan hyvin imeytyvinä, vaikka niiden imeytymistä ei ole käytännössä tutkittu lainkaan. Ravintoaineiden imeytyminen suolistossa on monimutkainen prosessi, jossa moni asia vaikuttaa lopputulokseen. Myös erilaiset tulehdukselliset suolistosairaudet ovat aikaisempaa yleisempiä ja tulehtuneessa suolistossa kaikkien ravintoaineiden imeytyminen on heikentynyt. Nordic Health™ -suihkeiden erinomainen imeytyminen on tutkittu imeytymiskokeiden avulla ja nekin ihmiset, joilla on haasteita suoliston kanssa saavat suihkeiden avulla luotettavasti terveydelle välttämättömiä ravintoaineita. Ravintoaineet imeytyvät suun limakalvolta suoraan verenkiertoon ja ovat heti elimistön käytettävissä.

 

Imeytyvätkö Nordic Health™ -suihkeet luotettavammin kuin esimerkiksi vastaavan vahvuiset tabletti- tai kapselimuotoiset ravintolisät?

Kyllä imeytyvät. Useissa eri tutkimuksissa on voitu selkeästi osoittaa se, kuinka ravintoaineiden imeytyminen on optimaalisesti suunnitelluista Nordic Health™ -suusuihkeista aina suolistossa tapahtuvaa imeytymistä luotettavampaa. Verimittauksilla on varmistettu, että ravintoaineiden pitoisuudet veressä nousevat suu-suihkeryhmässä aina huomattavasti nopeammin ja tasaisemmin kuin suolistoimeytymiseen perustuvassa vertailuryhmässä.

 

Miksi monivitamiinisuihke ei voi sisältää kaikkia mahdollisia ravintoaineita?

Koska osa ravintoaineista voi kilpailla tai suorastaan estää toisten ravintoaineiden imeytymistä, ja silloin niitä ei voi laittaa samaan valmisteeseen muiden kanssa. MultiVit-monivitamiinisuihkeessa ei ole tästä syystä mukana E-vitamiinia eikä sinkkiä. Nämä ravintoaineet tulee nauttia muulla tavalla ja sinkki muodosta riippumatta aina mielellään yksinään.

 

Aiheuttaako suihkeiden makeutusaineena käytetty ksylitoli vatsavaivoja?

Ei aiheuta. Nordic Health™ -suihkeiden yksi suihkaus sisältää korkeintaan 85 milligrammaa ksylitolia. Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee 5 000 – 10 000 milligramman päivittäistä ksylitoliannosta hampaiden reikiintymisen ehkäisemiseksi. Ksylitoli on paitsi hammasystävällinen makeutusaine, niin myös ravintoaineiden imeytymistä posken limakalvolta edistävä apuaine. 

Suolistosairaille suihkeet ovat ideaalisia, sillä imeytyminen tapahtuu suun limakalvon kautta ohittaen suoliston haasteet. Palautteen mukaan Crohn-, IBS-, IBM- sairauksista kärsivät saavat hyviä tuloksia suihkeillamme. Sheffieldin yliopistossa on käynnissä kolmevuotinen tutkimus suolistosairailla, jonka ensimmäisen vuoden väliraportissa julkistettiin, että suolistosairaat saavat hyötyä Nordic Health -suihkeista.

 

Voiko pakkausmerkinnöistä saada käsityksen tuotteen imeytymisestä?

Ei voi. Ainesosaluettelossa kerrotaan ainoastaan valmisteessa käytetyt ainesosat, mutta ei sitä missä suhteessa ja millä tavalla lopullinen valmiste on niistä valmistettu. Valmistusteknisesti tuote voidaan eri tavoilla, mikä vaikuttaa esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen. Tätä asiaa ei voi mitenkään lukea pakkauksen päältä. Nordic Health™ -suihkeissa kaikki valmisteissa käytetyt ainesosat on yhdistetty niin, että lopullisen tuotteen sisältämät ravintoaineet imeytyvät optimaalisesti häiritsemättä toistensa imeytymistä.

 

Mitä tarkoitetaan vaikuttavien aineiden synergialla?

Sitä, kun ainesosien yhteisvaikutus on selvästi vahvempi kuin yksittäisten aineiden vaikutus erikseen. Esimerkiksi glukosamiini, mentoli, talvikkiöljy ja magnesiumin toimivat tehokkaammin yhdessä niveliin liittyvien kiputilojen laukaisussa kuin samaiset aineet erikseen annosteltuina.

 

Asiantuntija proviisori, biokemisti Kim Nummila