Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pohjoismaiden Terveyssuihkeet Oy/ Nordic Health Sprays (2524813-3)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Minna Bister
nhs.selvittely@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Nordic Health Sprays / Verkkokauppapalvelun tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ylläpitoon
 • Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • Segmentointiin
 • Myyntiin ja markkinointiin
 • Muihin vastaaviin tarkoituksiin

Nordic Health Sprayssillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuihin käyttötarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään

 • puhelimitse, palautuskortilla, verkkosivujen kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla Pohjoismaiden Terveyssuihkeet Oy:n omista henkilö- ja yritysrekistereistä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Tilaa uutiskirje
×